POPRAWNE PSYCHOLOGICZNIE

Chciałabym w tym miejscu wyraźnie powiedzieć, że poprawną psy­chologicznie diagnozę (w zakresie nie tylko omawianej problematyki) można stawiać w przypadku dokonywania dokładnej analizy wyników poszczególnych jednostek. .Stąd też przedstawione dalej analizy, będąc preferowanymi w pracach psychologicznych, przeprowadziłam przede wszystkim ze względów poznawczo-ilustrujących. Sądzę, iż z tych względów mogą być one interesujące, lecz nie dostarczają tylu informa­cji, ile przynosi analiza jakościowa bazująca n,a metodzie interpretacji semiotycznej. Przedstawione wcześniej wyniki badań, będące prezenta­cją sposobu rozumienia różnych pojęć przez konkretne osoby, zachowa­ły właśnie taki charakter. W trakcie dokonywania interpretacji sami lu­dzie nadają interpretowanemu przedmiotowi status przedmiotu podleg­łego rozumieniu, mieszczącego się w zasobie ich wiedzy, nadają mu więc charakter humanistyczny. A przecież o analizę takiego rodzaju po­znania chodzi m. in. psychologii, reprezentującej humanistyczne podej­ście do człowieka i jego wytworów, głównie zaś do nie podlegającego konwencjonalizacji „języka myśli”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *