PROBLEM BADAWCZY

W tak postawionym problemie badawczym idzie przecież o do­konanie analizy całościowej i uchwycenie niejako istoty struktury frag­mentu wiedzy (o językowych znakach miary). Gąszcz problemów, który przed tym zamierzeniem należało uporządkować, obrazują przytacza­ne w tej pracy szczegółowe zagadnienia badawcze, łączące się najogól­niej z problemem postrzegania i oceny „świata”. Trudno właściwie zna­leźć przykłady cech poznawanych przedmiotów czy zdarzeń, które nie mogłylby być stopniowane, których „natężenie” byłoby niezmienne od stanu ich występowania do stanu ich nieobecności, których charakter zatem nie byłby otwarty i nie poddawałby się indywidualnym mody­fikacjom .Kwestia zasad prowadzenia analizy języka potocznego, znajomości • reguły logicznego porządkowania, relacji zachodzących między pojęcia­mi, rozumienia poszczególnych pojęć o różnym poziomie abstrakcji, umiejętność posługiwania się nimi: użycie w zdaniach, przydawanie im odpowiednich wag, związane z uznawanym mniej lub bardziej świado­mie systemem wartości, to przecież tylko niektóre — z uchwyconych i poddanych empirycznej weryfikacji — zagadnień. Dlatego tez osta­teczna wersja metodyki, zastosowanej do badań właściwych, wynikała ze zdobywanej stopniowo orientacji w owych zagadnieniach szczegóło­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *